Ungarn

Ungarn er et helt unikt jagtland med tradition for professionel revir –og bestandspleje.

Uanset om der tales om trofækvaliteten på det europæiske hjortevildt, om velorganiserede drivjagter med høje afskydningstal eller om selve organisationen omkring hele jagten, så er Ungarn helt klart på højeste niveau. 

I Game Adventures bruger vi kun toprevirer til vore arrangementer, det er hovedsageligt statsrevirer med lange jagtmæssige traditioner.

Vores synspunkt er, at kun det bedste er godt nok. Er Deres brændende ønske et toptrofæ eller en drivjagt med  høje afskydningstal, så kontakt os for et aktuelt tilbud på Deres næste jagt i Ungarn.

 

 

Kronvildt_For