Rejsebetingelser & Nyttige informationer.

 

Booking.
Når rejsen bookes, indbetales et depositum på 50 % af rejsens pris,  hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende for rejsende og rejsebureau, når depositum er betalt.

 

Betaling. 

Efter indbetaling af depositum, som hvis ikke andet er aftalt er 50% af rejsens pris, skal restbeløbet  betales 30 dage før afrejse. Dette kan dog variere fra rejse til rejse og være optil 90 dage før afrejse. Såfremt ovenstående eller aftalte betalingsfrist ikke overholdes, er Game Adventures ApS i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum.


Flybilletter.
Når flybilletterne er udstedt, kan de som udgangspunkt ikke ændres eller annulleres.  I forbindelse med booking af flybilletter er det kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til Game Adventures ApS. Navnene skal være 100% identiske med det der står skrevet i personpas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet . Reglerne kommer fra flyselskaberne.
Derfor er det  kundens ansvar, at billetter og andre rejsedokumenter er udstedt med korrekt navn.

Flyrejsen.

Rejsende skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne samt våbenfortoldningen i lufthavne bliver udleveret de korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens. Rejsende har pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal sørge for at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab.

 

Forsikring.
Game Adventures ApS. Samarbejde med Jysk Specialrejser som videre samarbejder med Danmarks største udbydere af rejseforsikringer Europæiske Rejseforsikring og Gouda Rejseforsikring og i samarbejde med disse anbefaler vi alle vores rejsende at tegne en  rejse- og afbestillingsforsikring, rejseforsikring, udvælges efter hver enkelt rejsendes behov og destination.

 

Rejsegarantifond og Lov om pakkerejser.
Alle rejsearrangementer er underlagt "Lov om pakkerejser", der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal være medlem af rejsegarantifonden (Game Adventures ApS – Medlemsnummer 1835). Og kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på rejsen betingelser herunder omkostninger, betingelser, Betaling etc. Game Adventures ApS. henviser i denne forbindelse til prisliste, faktura, tilbud indeholdende inkl/ekskl., evt. voucher, rejseplan, egne eller til lejligheden tegnede forsikringsbeviser.

 

Afbestilling.
Vore samarbejdspartnere betales et depositum ved booking, og derfor er det ikke muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 30 dage før afrejse, eller efter forfald af sidste betalingsrate er hele rejsens pris forfalden til betaling. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb ikke kunne tilbagebetales. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.

Afbrydelse af ophold.
Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser. Drejer det sig om afbrydelse i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.

Ansvar.
Game Adventures ApS´s ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af Game Adventures ApS. benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Game Adventures  ApS er medlem af Rejsegarantifonden - Medlemsnummer 1835 – Dette sikrer kunden efter fondens betingelser fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af Game Adventures’s betalingsstandsning/konkurs.

www.rejsegarantifonden.dk.

 

Import af trofæer.
I flere lande findes der en del dyr, som er omfattet af Washington-konventionens liste over truede dyrearter. Disse dyrearter kræver importtilladelse fra myndighederne i kundens hjemland. Det er kundens eget ansvar at fremskaffe denne tilladelse. Check  

www.cites.org


Prisregulering.
I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, etc.. forbeholder Gameadventures ApS sig ret til at ændre priserne frem til og med afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving i de tilknyttede valutaer.


Reklamation.
Opstår der uforudsete ting eller problemer på rejsen, skal  Game Adventures ApS. omgående kontaktes. Bliver Game Adventures ApS ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation. De fleste større eller mindre problemer kan løses prompte mellem Game Adventures ApS. Og vores lokale samarbejdspartnere. 

Vaccination.

Game Adventures ApS. Råder alle  vore rejsende til at kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning.

 

Våben og ammunition.
Rejses der med våben og ammunition, er der nogle enkelte forholdsregler. Game Adventures ApS. vil informere om, hvordan man rejser med våben og ammunition, samt sørge for importtilladelser og anmeldelse af våben til flyselskaberne. Som med al anden bagage er der en risiko for, at våbenkufferten er forsinket eller bortkommet. Skulle dette ske, giver det ikke kunden ret til at annullere jagten eller at få afslag i prisen, ,men  nogle situationer kan kunden forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.
Ønsker kunden ikke at rejse med våben, kan der som oftest lejes et våben i jagtområdet mod betaling.

 

EU-våbenpas.
Våbenpasset kræves i forbindelse med rejser indenfor EU.  Til rejser uden for EU kræves der ikke EU-våbenpas, medmindre kunden har et ophold i et EU-land på vej til den endelige destination.

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse.
Hvis en rejse af Game Adventures ApS ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal ligeledes informere Game Adventures ApS om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Sker dette ikke, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis Game Adventures ApS. allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand,  og hvis Game Adventures ApS ikke kunne have forudset og afværget det ved bookingen af rejsen.